Viewing articles tagged 'poczta'

Do czego służy funkcja Catchall?

Funkcja catch-all umożliwia odbiór wiadomości wysłanych na dowolny, nieistniejący adres w Twojej...

Gdzie mogę dodać alias pocztowy?

1. Alias pocztowy do konta możesz dodać w Direct Admin, w zakładce „Przekierowania (aliasy)”....

Gdzie mogę skonfigurować automatyczne wiadomości zwrotne (autoresponder)?

1. Aby ustawić autoresponder dla danego konta e-mail, zaloguj się do Direct Admin i kliknij w...

Gdzie mogę zarządzać konfiguracją rekordów MX?

1. Konfiguracja rekordów MX jest dostępna w Direct Admin, w zakładce „Rekordy MX” w sekcji...

Jak dodać konto e-mail?

1. Aby dodać, dodać nową bazę danych, zaloguj się do Direct Admin, następnie wejdź w zakładkę...

Jak przekierować pocztę na inny adres e-mail?

1. Aby dodać, nowe przekierowanie, zaloguj się do Direct Admin, następnie wejdź w zakładkę...

Jak ustawić automatyczną odpowiedź zwrotną (autoresponder)?

1. Aby zmienić/dodać autoresponder dla konta email, kliknij w zakładkę „Ustawienia” w prawym...

Jak ustawić automatyczną wiadomość zwrotna na okres urlopu?

1. Jeżeli chciałbyś automatyczną wiadomość zwrotna na okres urlopu, zaloguj się do Direct Admin....

Jak zaimportować listę kontaktów z innego konta pocztowego?

1. Aby zaimportować listę kontaktów z innego konta pocztowego, wejdź w zakładkę „Kontakty”...

Jak zmienić hasło do konta e-mail?

1. Aby zmienić hasło do konta e-mail, zaloguj się do Direct Admin i wejdź w zakładkę „Konta...

W jaki sposób zwiększyć powierzchnię konta e-mail?

1. Aby zwiększyć powierzchnię (quota) konta e-mail, zaloguj się do Direct Admin, wejdź do...

Zarządzanie kontami email – informacje ogólne

Pełna lista kont e-mail z możliwością ich edycji, jest dostępna w Direct Admin. Po zalogowaniu,...